Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งของโรงเรียน

ข่าวการศึกษา

นายอาทิตย์ ขูรีรัง

ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลาหางวิทยา

สำหรับผู้ดูแลระบบ