อบรมงานศิลปะบนใบไม้ ปีการศึกษา 2564 เทอม 1

วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2564 นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สกลนคร ได้จัดกิจกรรมการอบรมงานศิลปะบนใบไม้แก่นักเรียนโรงเรียนลำปลาหางวิทยา