ทำความสะอาดโรงเรียน

โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ทำความสะอาดโรงเรียนเนื่องจากเปิดภาคเรียนและเตรียมความพร้อมต้านโควิด 19