การเข้าค่ายลูกเสือ ปี 63

การเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564