การเรียนออนไลน์ 64

กาเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนลำปลาหางวิทยา ในวันที่ 30 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2564