รองผอ.สพม.23 เข้าตรวจเยี่ยม

  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน